Fejlec 01

Valamennyi Területi Kamara Szakképzési Vezetője részére

Kedves Kolléga(nő) 

Ezúton szeretnélek tájékoztatni, hogy a gyakorlati oktatók mestervizsga kötelezettségének szabályozására vonatkozóan az alábbi módosító javaslatot nyújtjuk be a törvényalkotók felé.

 


 A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 31. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészülne ki:

(3) Mentesül az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott mestervizsga végzettség követelménye alól az a gyakorlati oktató, aki

a) az oktatott, állam által elismert

aa) szakképesítés szakirányának megfelelő felsőfokú végzettséggel, vagy

ab) szakképesítéssel és felsőfokú végzettséggel, valamint legalább öt év szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkezik,

b) a Vendéglátóipar ágazatba tartozó szakképesítést olyan gyakorlati képzőhelyen oktatja, amely – a mellékletben meghatározott – nemzetközi étteremkalauzban szereplő étteremben folytat gyakorlati képzést,

(erre a bekezdésre vonatkozóan még egy verzió született : b) a Vendéglátóipar ágazatba tartozó szakképesítést olyan gyakorlati képzőhelyen oktatja, amely – a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által rendeletben meghatározott – nemzetközi étteremkalauzban szereplő étteremben folytat gyakorlati képzést,)

c) a hatvanadik életévét betöltötte.

(4) Új mesterszakma (mestervizsga követelmény) rendeletben történő megjelenése esetén teljesítettnek kell tekinteni az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott mestervizsga végzettség követelményt, amennyiben a gyakorlati oktató az új mestervizsga követelmény rendeletben történő megjelenésének tárgyévét követő év szeptemberének első napjáig megkezdi a gazdasági kamara által szervezett mesterképzést, és az (1) bekezdésben foglalt egyéb követelményeknek megfelel.”

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény a következő 92/D. §-sal egészülne ki:

„92/D. § A gyakorlati képzést folytató szervezetnél folyó gyakorlati képzésben gyakorlati oktatóként 2015. augusztus 31-ét követően olyan személy is részt vehet, aki legkésőbb 2015. szeptember 1-jéig megkezdi a gazdasági kamara által szervezett mesterképzést, és a 31. § (1) bekezdésében foglalt egyéb követelményeknek megfelel.”

A felmentésekkel kapcsolatos további módosítás a Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzatot érinti az adományozott mestercím beszámíthatóságáról szóló kiegészítéssel. A Küldöttgyűlés elé benyújtandó javaslat értelmében a 8. § az alábbiak szerint változik:

Mentesül a szakma vizsgarészek teljesítése alól az a mesterjelölt, aki olyan szakmai szervezettől vett át 2015. szeptember 1. előtt adományozott mestercímet, amelynek szakmai kvalifikációját az MKIK elfogadja. Ez esetben a mestercím megszerzéséhez pedagógiai és vállalkozási ismeretekből kell megfelelt minősítést szereznie a jelöltnek.

A fentiekben leírt módosítások a törvényi, illetve szabályzati hatályba lépésig csak tervezetnek tekintendőek, tájékoztató jellegű információk, melyet azonban a mestervizsga kötelezettek beiskolázásának tervezése során érdemes figyelembe venni.

 

Üdvözlettel:

Dr. Szilágyi János
oktatási és képzési igazgató

 

Bejelentkezés

Partnereink

Baromfiudvar
E6d69b8381248c2797242765412faf90
Logo Sef
Logo Tp
Logonew
Mngsz
Vendeglatas00
Wacs

Copyright © 2017 Schnitta Egyesület. Minden jog fenntartva.