Egyesületünk 42.találkozóját a Harkányi Dráva Hotel Thermal Resort****-ban tartottuk meg.

  „Schnitta Sámuel” Magyar Éttermi Kultúráért Egyesület elnökségétől

TÁJÉKOZTATÁS ÜLÉS NÉLKÜLI HATÁROZATHOZATAL EREDMÉNYÉRŐL

Ezúton tisztelettel tájékoztatom, hogy a Ptk. 3:20. § rendelkezései szerint a szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül – ha valamennyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül – az ügyvezetés megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon belül közli a tagokkal.

A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja (Rendelet, 4. § (1) bekezdés cb) pont)

A „Schnitta Sámuel” Magyar Éttermi Kultúráért Egyesület (székhely: 4026 Debrecen, Darabos u. 4. fszt. 2.) ülés nélküli döntésének meghozatalában 25 fő vett részt, ennyi szavazólap érkezett vissza.

A szavazásra megszabott határidő utolsó napja 2021. július 30. napja volt. Az utolsó szavazat 2021. július 30. napján érkezett be. Ezen időponttól számított 3 napon belül, 2021. 2021. augusztus 2. napjáig az ügyvezetés megállapította a szavazás eredményét, amely szerint a szavazók egyhangú határozattal elfogadták az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, azaz az egyesület székhelyét áthelyezték a 2000 Szentendre, Akácfa u. 4. szám alá és ezzel egyidejűleg, ennek megfelelően került módosításra az egyesület létesítő okirata.

A szavazás eredményének közlésére nyitvaálló határidő utolsó napja 2021. augusztus 5.

Tevékeny közreműködésüket megköszönve kérem a fentiek szíves tudomásulvételét!

A jelen ülés tartása nélküli határozathozatal eredményét az egyesület honlapján nyilvánosságra kell hozni.

Debrecen, 2021. augusztus 5.

                                                                                              

Török István János

elnök

Schnitta Sámuel Magyar Éttermi Kultúráért Egyesület
+36-30-990-94-01
www.schnittaegyesulet.hu

SCHNITTA SÁMUEL MAGYAR ÉTTERMI KULTÚRÁÉRT EGYESÜLET ALAPÍTVA 2011. JÚNIUS 22. ALSÓÖRS.

A 10 ÉVES JUBILEUMOT EZÚTON, ÜNNEPELJÜK EGYÜTT.

MINT DERÜLT ÉGBŐL A VILLÁMCSAPÁS ,ÚGY ÉRT MINKET A RETTENETES SZOMORÚ HÍR,HOGY BARÁTUNK A SZAKMA KIVÁLÓSÁGA AZ ÉGI HALHATATLANOK KLUBJÁBA  KÖLTÖZÖTT. 

Egyesületünk 41.találkozóját a Donautica hotel és éttermében Fadd- Domboriban tartottuk meg.