SCHNITTA SÁMUEL
A MAGYAR ÉTTERMI KULTURÁÉRT BIZOTTSÁG. 2007 június 19.

A  Magyar  Nemzeti Gasztronómiai Szövetség 2007. május 29.-i küldött közgyűlésének határozata  alapján létrejött szervezet.

A bizottság teljes neve:
Schnitta Sámuel a Magyar Éttermi Kultúráért Emlékbizottság.(továbbiakban: „MÉK-E”.)
Székhelye:  1051 Budapest. Zrínyi u. 5. ( elötte 1074 Budapest,Munkás u.9. III/5.)
Törvényességi felügyeletét az MNGSZ. látja el.

I. TALÁLKOZÓ, ALAKULÓ  ÜLÉS - TIHANY.

2007 junius 19.-én Tihanyban a Punk Pincében a „MÉK-E” megtartotta alakuló ülését.
Az ülés megkezdése után Schnitta Sámuel munkásságát méltatta Török István János és beszámolt a júniusi ünnepélyes  síravatásról( a megváltott és felújított) a Rákoskeresztúri Köztemetőben(46parcella,10 sor,5 sírhely). A résztvevők megvitatták az előterjesztett alapszabályt és azt egyhangúan elfogadták és jegyzőkönyvben rögzítették.

A „MÉK-E” célja és feladatai:

§ Az éttermi szakmát érintő kérdésekben véleményformáló szerepet tölt be.

§A  névadó sírjának  gondozása és emlékének méltó megbecsülése.

§A régiók emléket állítanak a szakma nagyjainak –„Posztumusz Díj”létrehozása.

§A „hagyomány és a modernizáció” alapelvnek megfelelően megőrzi a Magyar Éttermi hagyományokat és segíti azok átörökítését, továbbadását.

§ Részt vesz a szakmai munka tartalmi követelményeinek, színvonalának kidolgozásában.

§ Szakmai versenyeket és rendezvényeket szervez , melynek a tartalmi,szervezési,értékelési és  bonyolítási feladatait kidolgozza.

§ Segíti a tagok bel-és külföldi  kapcsolatainak  a kiépítését.

§ Szakmai tankönyvek valamint kiadványok összeállításában , véleményezésében vesz részt, illetve  kezdeményezi ezek felülvizsgálatát,megjelentetését.

§ Javaslatot tesz az „Éttermi Mester”cím és a  Schnitta Életmű Díj odaítélésére azMNGSZ elnökségének.

§Javaslatot tesz további szakmai díjak alapítására.

§A „MÉK-E” alapítványt hoz létre és működtet.

  

Az Alapszabályban rögzíttették még:

  • A szervezeti rendet.
  • A tagok jogait és kötelességeiket.
  • A „MÉK-E” szervezeti felépítését és annak működését.
  • Az Alakuló Ülésen előterjesztették a Tisztségekre javasoltakat és egyhangúan megszavazták őket.

 

Az elnökség tagjai: 2007.-től

Elnök:

Török István János   (Pócsmegyer – Surány)

Alelnök: Barabás Zoltán (Debrecen) 2008.-tól
  Punk Ferenc  (Tihany) 2008.-tól
  Ónodi Ferenc ( Szabadbattyán ) 2008.-ig
Titkár: Zsiga István (Pécs)


A közigazgatási régiók elnökei:

Budapest és Pest  megye: Somlai József Attila (Budapest ) 2011-ig.
  Marton Károly (Solymár) 2009-ig.
Győr-Moson-Sopron,Vas,Zala: Wágner Róbert ( Szombathely) 2011-ig
Komárom-Esztergom, Fejér, Veszprém: Domonkos Miklós (Balatonfüred )  2011-ig.
Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén: Vantal  Gábor  (Miskolc )
Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok :  Barabás Zoltán ( Debrecen )
Bács-Kiskun,Csongrád,Békés: Nagy István  ( Nagykörös)
Tolna, Somogy, Baranya: Nagy Tibor   ( Mohács )  2011-ig.

 

Az Ügyvivő Testület összetétele:

  • 3 fő elnökségi tag.
  • 7 fő közigazgatási régió elnök.

 Az Ügyvivő Testület legalább negyedévenként ülésezik.

alt
A Schnitta Sámuel Magyar Éttermi Kultúráért Bizottság alapítói.
2007június19. Tihany.


 

Schnitta Sámuel Magyar Éttermi Kutúráért Egyesület


A Schnitta MÉK-Emlékbizottság megalakulását követően 2011-ben döntött arról, hogy elérkezett az ideje az egyesület létrehozásának, amit 2011. június 22-i Alsóörsön tartott ülésén megalapított, azt a Veszprém megyei Cégbíróságon bejegyeztette:
Schnitta Sámuel Magyar Éttermi Kultúráért Egyesület Közhasznú szervezet néven.

• Az egyesületet a jelenlévő Schnitta díjjal kitüntettek alakították meg, s hozzájuk csatlakoztak alapítóként azok, akik az alapszabályban leírtakkal egyetértettek. Tagjai pedig mindazok - a magánszemélyek, társaságok, vállalkozások, oktatási intézmények, alapítványok, társszervezetek lehetnek akik, az alapszabályban rögzítetteket elfogadják.

• Az egyesület az egységes éttermi trendeket kialakította és azt országos szinten továbbadja.

• Az egyesület egyik célja, hogy az éttermi szakembereknek, iskolai pincér és értékesítést oktatóknak régiónként és országosan is olyan információkat, továbbképzéseket, tanácsokat adjon melyek az általánosan elfogadott szabályokat egységesítik.

• Beindítjuk a Pincér Mesterkurzusokat, amelyet már sikerrel tartottunk a korábbi években.

• Minősítési szakértést létesítünk, tréningekkel együttesen és védnökséget vállalunk ezen éttermek felett.
Schnitta Sámuel Védnöki Tábla (éttermek részére ).

• Az egyesület névadójának Schnitta Sámuelnek munkássága előtt tisztelegve elindítottunk egy országos vendéglátó versenyt, melyen a három alapszakma (pincér, cukrász, szakács) tanulói versengenek a legjobb csapat címéért. Célunk ezzel a versennyel is az, hogy a szakmáinkat együtt értékeljük ne külön-külön, hiszen csak így egységes ez a nem könnyű, de nagyon szép hivatás.

• Az Egyesület díjakat adományoz évente:

  • Schnitta Sámuel Magyar Éttermi Kultúráért Díj, (MNGSZ adja, az egyesület jóváhagyása alapján)
  • Posztumusz Díj,
  • Schnitta Emlékérem.

 

alt
Schnitta Sámuel MÉK-Egyesület ülésének szünetében, Tokajban: 2012 októberében.

SCHNITTA SÁMUEL MAGYAR ÉTTERMI KULTÚRÁÉRT EGYESÜLET VEZETŐSÉGE 2015 Június 29-től                                            

Elnök: 

 

Török István János (Pócsmegyer – Surány-Szentendre)

Alelnök:   Barabás Zoltán (Debrecen) 
    Punk Ferenc (Tihany ) 
Titkár :   Vantal Gábor (Miskolc)
Kincstárnok:    Dulai Norbert (Miskolc)
Oktatási Bizottság:   dr. Kovács Mihályné Szécsi Valéria (Nyíregyháza)
Felügyelő Bizottság:    
  Elnök: Neuwirth Imre ( Budapest)
  Tagok: Meskál Tibor ( Budapest) 
    Pinczés Károly (Hajdúszoboszló)

 

A közigazgatási régiók elnökei:

1. Budapest és Pest megye :  Hadnagy János (Budapest) 

2. Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala :  Voleszák Zoltán (Sopron)

3. Komárom - Esztergom, Fejér, Veszprém:  Mikóczy Zoltán (Veszprém)

4. Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén:  Vantal Gábor (Miskolc) 

5. Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Békés: Barabás Zoltán (Debrecen)

6. Bács-Kiskun, Csongrád, Jásznagykun-Szolnok: Horvát ferenc (Kisújszállás)

7. Tolna, Somogy, Baranya: Meszes István (Pécs)


Az Ügyvivő testület összetétele:
                                                       8 fő elnökségi tag
                                                       7 fő közigazgatási régió elnök.

Az Ügyvivő testület legalább negyedévenként ülésezik.

 

SCHNITTA SÁMUEL MAGYAR ÉTTERMI KULTÚRÁÉRT EGYESÜLET VEZETŐSÉGE 2018. október  01-től     

SCHNITTA EGYESÜLET VEZETÖSÉGE:

Elnök:

   

Török István János (Szentendre)

       

Alelnökök:

   

Barabás Zoltán (Debrecen)

     

Mikóczy Zoltán ( Veszprém)

     

Vantal Gábor (Miskolc)

       
Titkár:     Korenika Attila(Budapest)
       

Kincstárnok:

   

Vajda József(Debrecen)

       

Külügyi és szakképzési Bizottság:

   

Mayer Gyula (Alsóörs, Veszprém)

Oktatási Bizottság

   

dr. Kovács Mihályné Valéria (Nyíregyháza)

Felügyelő Bizottság:

Elnök:

 

Neuwirth Imre ( Budapest )

 

Tagok:

 

Meskál Tibor ( Budapest )

     

Pinczés Károly (Hajdúszoboszló)

                                             

A közigazgatási régiók elnökei:

1.-Budapest és Pest  megye : Magyari Imre (Budapest)                                       

2.-Győr, Moson,Sopron,Vas,Zala : Voleszák Zoltán (Sopron ) 

3.-Komárom, Esztergom,Fejér,Veszprém: Végh Dávid (Veszprém )  

4.-Nógrád, Heves, Bo,-Ab.-Zemp.: Vantal  Gábor  (Miskolc )         

5.-Hajdú,Szabolcs,Szatmár,Békés : Barabás Zoltán ( Debrecen )            

6.-Bács, Kiskun, Csongrád,Szolnok : Horváth Ferenc (Kisújszállás)

7.-Tolna , Somogy,Baranya: Meszes István ( Siófok )      

Az Ügyvivő Testület összetétele:

                             12fő elnökségi tag.

             7 fő közigazgatási régió elnök.

Az Ügyvivő Testület  negyedévenként ülésezik.

Tagdíj: 12 000 Ft/év fizetési határidő folyó év március 15.

 jaszbereny talalkozo
2018. szeptember  30. Jászberény