1szazalek2019

Tisztelt Asszonyom, Uram, Kedves Támogatónk!

Egyesületünk Schnitta Sámuel nevéhez és munkásságához méltóan nagy gondot fordít a magyar éttermi kultúra jobbításáért.

Ennek érdekében az alábbi tevékenységekben veszünk részt:

  • szaktanácsadói munkák a szakképzés folyamatos megújításában az MKIK-val, NGM-mal együttműködve,
  • szakmai zsűrizés,
  • országos tanulóverseny szervezése a négy alapszakmában.
  • a gasztronómiai hagyományok ápolása.
  • pincér szakkönyv és oktatófilm készítése.
  • továbbképzés szakoktatók és szaktanárok részére.

Amennyiben szeretné egyesületünk munkáját támogatni, úgy kérjük, hogy adójának 1%-át a 10404041-50526781-70491014 bankszámlaszámra utalni szíveskedjen.

Adóazonosító szám: 18271742-1-13

 

Köszönjük segítségét!

 

Megjelent Mészáros Tibor és Voleszák Zoltán Soproni Schnitta díjas éttermi mestereink „Villásreggelitől  a gálavacsoráig”című szakkönyvének második átdolgozott kiadása.

Egyesületünk 42.találkozóját a Harkányi Dráva Hotel Thermal Resort****-ban tartottuk meg.

  „Schnitta Sámuel” Magyar Éttermi Kultúráért Egyesület elnökségétől

TÁJÉKOZTATÁS ÜLÉS NÉLKÜLI HATÁROZATHOZATAL EREDMÉNYÉRŐL

Ezúton tisztelettel tájékoztatom, hogy a Ptk. 3:20. § rendelkezései szerint a szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül – ha valamennyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül – az ügyvezetés megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon belül közli a tagokkal.

A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja (Rendelet, 4. § (1) bekezdés cb) pont)

A „Schnitta Sámuel” Magyar Éttermi Kultúráért Egyesület (székhely: 4026 Debrecen, Darabos u. 4. fszt. 2.) ülés nélküli döntésének meghozatalában 25 fő vett részt, ennyi szavazólap érkezett vissza.

A szavazásra megszabott határidő utolsó napja 2021. július 30. napja volt. Az utolsó szavazat 2021. július 30. napján érkezett be. Ezen időponttól számított 3 napon belül, 2021. 2021. augusztus 2. napjáig az ügyvezetés megállapította a szavazás eredményét, amely szerint a szavazók egyhangú határozattal elfogadták az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, azaz az egyesület székhelyét áthelyezték a 2000 Szentendre, Akácfa u. 4. szám alá és ezzel egyidejűleg, ennek megfelelően került módosításra az egyesület létesítő okirata.

A szavazás eredményének közlésére nyitvaálló határidő utolsó napja 2021. augusztus 5.

Tevékeny közreműködésüket megköszönve kérem a fentiek szíves tudomásulvételét!

A jelen ülés tartása nélküli határozathozatal eredményét az egyesület honlapján nyilvánosságra kell hozni.

Debrecen, 2021. augusztus 5.

                                                                                              

Török István János

elnök

Schnitta Sámuel Magyar Éttermi Kultúráért Egyesület
+36-30-990-94-01
www.schnittaegyesulet.hu

SCHNITTA SÁMUEL MAGYAR ÉTTERMI KULTÚRÁÉRT EGYESÜLET ALAPÍTVA 2011. JÚNIUS 22. ALSÓÖRS.

A 10 ÉVES JUBILEUMOT EZÚTON, ÜNNEPELJÜK EGYÜTT.